Rozwój sportu na świecie

Coraz większe problemy zdrowotne w społeczeństwach krajów zachodnich sprawiają, że kraje te stawiają na promowanie sportu, który pozwala na aktywność fizyczną oraz zmniejszenie ryzyka pojawiania się różnych groźnych schorzeń. Problemy zdrowotne wynikają przede wszystkim z dużego stresu, jaki występuje w rozwiniętych społecznościach, ale także siedzącego trybu pracy, który staje się standardem na całym świecie.

 

Zarówno stres, jak i siedzący tryb pracy oraz brak ruchu w odpowiedniej dawce każdego dnia są w stanie prowadzić do poważnych problemów przede wszystkim układu krążenia. Problemy krążeniowe są jedną z najważniejszych przyczyn przedwczesnych śmierci oprócz nowotworów. O ile choroby nowotworowe nie zawsze są możliwe do powstrzymania poprzez działania podejmowane przez zagrożone osoby, gdyż mogą mieć podłoże genetyczne, o tyle problemy z układem krążenia można zredukować poprzez połączenie właściwej diety oraz codzienną aktywność fizyczną. Z tego względu państwa oraz wiele organizacji pozarządowych prowadzą kampanie popularyzujące sport.